Kategoriarkiv: Styrelsen

Waxholmsbryggan!!

Vill du bidra till renoveringen? Swisha till 1236509822 och ange ”Waxholmsbryggan”.
Vår brygga behöver en omfattande renovering. Vi hoppas därför att du vill vara med och sponsra kostnaden som väntas bli omfattande och bara till viss del täckas av bidrag.
Sprid gärna detta till vänner och bekanta.
På Norra Stavsudda vägsamfällighets årsstämma beslutades att starta en ”öppen frivillig insamling” för alla att bidra till bryggprojektet. Du hittar årsstämmans protokoll här på hemsidan under ”Vägsamfälligheten”.


Info Waxholmsbryggan

Så snart projektering av bryggrenoveringen är klar kommer anbud om entreprenaden att starta, förhoppningsvis i början på 2020. Tanken är att arbetet ska kunna genomföras så snart som möjligt, beroende på hur det passar i tiden för vald utförare. Vid årsmötet nästa år kommer styrelsen att veta mer exakt hur tidplan och kostnadsbild ser ut .
På Norra Stavsudda Vägsamfällighets årsstämma beslutades att starta en ”insamling” öppen för alla att bidra till bryggprojektet, via swish . Mer information kring Waxholmsbryggan finns i årsstämmans protokoll. Löpande information kommer också att läggas ut här på hemsidan.

Info Waxholmsbryggan

Som vi informerat om tidigare  har det visat sig att omfattande reparationer behöver göras på Norra Stavsuddas Waxholmsbrygga.
En besiktning genomfördes hösten 2018 och nu i maj kommer en borrning att göras i bryggan för att konstatera hur långt det är till fast berg. Detta kommer i sin tur att påverka reparationskostnaden.
Därefter behövs en projektbeskrivning som kan utgöra underlag för den offentliga upphandlingen. 
Nästa styrelsemöte hålls den 1 juni. Göran Lagerström från Karsholmen deltar som adjungerande i frågan.

Styrelsen