Kategoriarkiv: Vägsamfälligheten

Info från årsmötet

Styrelsen redogjorde för renoveringen av trafikantbryggan och vad det innebär ekonomiskt för vägsamfällighetens medlemmar.
Samfälligheten har fått drygt 70% i bidrag från Trafikverket och har därför kunnat återbetala stora delar av lånet som togs upp för att finansiera bryggrenoveringen. Återstående belopp beslutades att utdebiteras medlemmarna med ett belopp om 11 000 kronor per medlem i enlighet med presenterad debiteringslängd på årsmötet, att betalas senast den sista september 2021. 
Fakturor kommer att skickas ut under augusti per mail till alla medlemmar eller per post till de som inte lämnat mailadress. 
Mer info om bryggprojektet finns i årsmötesprotokollet under meny ”Vägsamfälligheten”.
Grovsopfärjan 14 augusti

Så var det åter tid att slänga våra grovsopor. Lördagen den 14 augusti mellan kl 12.00 och 13.30 ligger färjan vid Norra Stavsudda brygga.
Du måste själv vara på plats och bära ombord avfallet och lägga det i rätt behållare. Inget avfall får lämnas löst på bryggan. Privatpersoner får lämna högst en kubikmeter byggavfall.