Kategoriarkiv: Vägsamfälligheten

Grovsopor – klagomål

I år var det många som kom till Norra Stavsudda med grovsopor.
Vägsamfällighetens styrelse vill påminna om att det är förbjudet att i förväg lämna grovsopor på byggan och sedan inte ta reda på det när båten är på plats. Det är även förbjudet att lämna soporna på båten utan att lägga det i avsedd ”behållare”.

Välkommen på vår grovsopsdag

Välkommen till Norra Stavsudda i morgon lördag kl 12.00-13.30. Tillsammans hjälps vi åt att städa bryggan innan grovsopsfärjan lämnar ön.
Privatpersoner får lämna högst en kubikmeter byggavfall, vid större mängd måste du beställa
en container.
På grovsopfärjan kan du lämna följande avfall:
El-avfall
Metall
Träavfall som inte är impregnerat
Returpapper
Kartong
Glasförpackningar
Vitvaror inklusive kyl/frys
Farligt avfall
Restavfall, även impregnerat trä

Påminnelse väg-/årsavgift

Inom kort kommer Styrelsen för Norra Stavsudda vägsamfällighet att slutbeta lånet för Waxholmsbryggans upprustning. Vi vill därför påminna alla som inte betalat sin årsavgift att göra detta före den
1 november då fakturans förfallodag är den 31 oktober.
Saknar någon sin mejlfaktura så kontrollera gärna under ”Skräppost”. Fakturorna mejlades den 22 september.

Vägunderhåll 29/10

Vid Trafikverkets inspektion hade de synpunkter på växtligheten kring vägen och i vägen. Se tidigare inlägg här på hemsidan.

Vägsamfällighetens styrelse föreslår därför att vi träffas vid affären
– lördagen den 29 oktober kl 10 – för att dela upp uppdraget.
Tag med något av följande; skottkärra, såg, grästrimmer, kratta, handluckrare /renshacka (långt eller kort skaft).

Inspektion av vägen

Den 11 augusti genomförde Trafikverket en inspektion av vägen på Norra Stavsudda. Nedanstående punkter togs upp i protokollet:
*Vi har högertrafik, skyltarna bör stå på höger sida förutom mötesplatsskyltar som syns från båda håll. (Varning för kaj)
*Viss röjning av vegetation till minst 2 m från vägkant inom vägområdet samt kvistning av träd till minst fri höjd 4,6 m över vägytan.
*Vägslänten kan vara 1:2 men bör inte vara tvärare, bakslänt kan vara 1:1,5 men flackare är att föredra.
*Försök nå ett dikesdjup på minst 40 cm men gärna djupare, se även över trummornas funktion.
*Rekommenderar ca 7 cm slitlagergrus för att en hyvel eller sladd ska kunna göra ett bra jobb med att få till skevning/ tvärfallet på vägen.
*Träräcket bör ni ses över dels sätta det så att mitten på räcket sitter ca 50 cm över vägbanan samt att ni byter ut träet som är dåligt.

Protokoll