Styrelsen informerar

Hej, 

Nu finns kallelse och årsredovisning 2023 till Norra Stavsudda vägsamfällighet och byalaget upplagda på Norra Stavsuddas hemsida under fliken ”byalaget” respektive ”vägsamfälligheten”.  

Årsmöte till Norra Stavsudda Vägsamfällighet är söndagen den 28 juli kl 11.00

Årsmöte till Norra Stavsudda  Byalage är söndagen den 28 juli kl 12.00

Plats: På ängen bakom affären  

Vänlig hälsning

Styrelsen