Grovsopor

Det var inte lätt att hålla avstånd vid dagens grovsopslämning. Dessutom hade många lämnat sina sopor en till två dagar i förväg. Detta gjorde att att hela bryggan var full redan innan båten anlände vilket försvårade logistiken att föra ombord allt. När den nya renoverade bryggan är på plats har styrelsen för avsikt att sätta upp regler för hur lång tid i förväg som soporna kan läggas på bryggan.

PELAGO – UPPFÖLJNING

Tack för ett bra möte
Ni stavsuddabor gjorde ett starkt avtryck i forskagruppen i söndags. 32 deltagare på ett möte på en ö som har 12 bofasta och 120 fritidsboende vittnar om ett starkt engagemang i vatten- och avloppsfrågorna.
Rapporten som vi bara hade med i 10 ex finns att hämta på Pelagos hemsida här https://www.pelago.nu/post/avloppssöndag-på-norra-stavsudda
Mats Johansson från Ecoloop och jag planerar att besöka er igen den 14 augusti för att ta vattenproverna. Då startar vi också upp dialogen med några av de 8 möjliga pilotprojekt som blev resultatet av söndagens avloppsmöte. Det är fastigheter som har anmält intresse för att samverka med varandra, med Pelago och med kommunen för att finna samfällda VA-lösningar. 
Vi återkommer inom kort med detaljer kring detta. 
Jag avslutar med en bild på en liten skylt nere vid handelsboden som illustrerar det tajta kretsloppet på ön. Den visar hur nära det är mellan täkt och toa, mellan in och ut, mellan rent och smutsigt vatten. Den påminner om att en vattentäkt är en gemensam resurs. Christian Pleijel
Bitr. projektledare
Pelagochristian.pleijel@varmdo.se
+46-8-570 470 15

Pelago – uppföljning av inventeringen

Ett stort tack till er stavsuddingar för ert fina, öppna och ärliga bemötande av oss forskare i detta viktiga projekt. Ingen ö med bara enskilda avlopp i Stockholms skärgård har blivit så noggrant inventerad, det kommer att ge er var och en kunskap om ert eget VA, det kommer att ge er kollektiv kunskap om det sammanlagda tillståndet på ön, och även ge kunskap till andra öar med liknande förhållanden. Tack!
På söndag eftermiddag berättar vi om vad vi har funnit. Programmet är så som det sitter uppe vid ångbåtsbryggan och affären. Obs att man ska föranmäla sig via SMS på tel 0738537020!
Vi berättar om inventeringen i stort och ger också enskild återkoppling till var och en. Vi föreslår hur man kan gå vidare och hur vi kan hjälpa till.
17 fastigheter har anmält intresse för att få sitt vatten analyserat, varvid vi av forskningsskäl betalar halva kostnaden och den fastighetsägaren halva kostnaden. Vi kommer att dela ut provflaskor och ge instruktioner. Insamling av vattenproverna sker sedan måndag morgon varefter de förs till ett laboratorium i Gustavsberg.
Norra Stavsudda är en del i en omfattande inventering vi gör i Värmdö skärgård. Nästa nummer av Tidningen Skärgården kommer att innehålla en artikel om den ”avloppsatlas” vi har gjort, som ni finner på https://www.pelago.nu/post/pelagos-avloppsatlas-fosforöverskott-och-ökad-risk-för-övergödning om ni vill veta mer.
Kom på mötet! Vi vill gärna prata med er!
Christian Pleijel Bitr ledare för projekt Pelago christian.pleijel@varmdo.se


Öppna landskap

Nu är alla ängar slagna och vi tackar de som klippt samt Mats och Ove på Anderssons varv som sponsrat oss genom att låna ut sin fyrhjuling utan kostnad.
Vill du också sponsra öppna landskap (drivmedel och underhåll av slaghacken) får du gärna sätta in valfri summa på Byalagets bankgironummer 5045-1079 och ange ”Öppna landskap”.

Kajakpaddling

Vid årets första kajakpaddling delade man upp sig i två grupper.
Dels en vanare grupp med Susanne som ledare och dels en nybörjargrupp som Anna-Karin tog hand om med hjälp av Britt-Marie. Första paddlingsturen gick runt ön.
Torsdagarna den 23 och 30 juli har du möjlighet att hänga med oavsett om du var med idag eller inte.
Samling kl 09.30 vid strandremsan till vänster om badstranden på Norra Stavsudda.

Rabatterat vattenprov 2

Information till de fastigheter på Norra Stavsudda som haft kontakt med Sheryl och beställt vattenprov. (Eftersom alla inte har epost läggs informationen ut här på hemsidan).
Sheryl skriver:
”Vi tar prov från alla 16 kranar (vattenkvalité kan skilja sig på vägen p.g.a. ledningsrören så det är bra att ta prov på sitt egna vatten ur kran) och inte bara per brunn, för er som har gemensam brunn.
Ecoloop tar fakturan i första hand då den inte kunde delas upp. Sedan fakturerar Ecoloop de enskilda fastighetsägarna i efterhand.
Vad jag (Sheryl) behöver är då personuppgifter till dessa fastigheter. De kan själva skicka det till min mejl: sherylastrom@gmail.com
Det som bör stå med är:
Namn
Adress
Telefon nr
Med vänlig hälsning
Sheryl”

Mellanskärgårdens pärla