Vägsamfälligheten

Välkommen till Norra Stavsudda vägsamfällighetförening

Föreningen bildades 1969 genom en Lantmäteriförrättning för enskild väg. Samtidigt gick föreningen för ångbåtsbryggan samman med vägföreningen och ångbåtsbryggan med vänthus stod klar 1970.

Totalt ingår ett hundratal fastigheter i samfälligheten, se nedan för sammanställning över vilka fastigheter som ingår. Alla dessa betalar en årlig avgift som från och med 2017 uppgår till 400 kronor per andel för boende på huvudön och 200 kronor per andel för boende på kringliggande öar.
Avierna för årsavgift 2020 kommer att skickas ut till alla medlemmar under augusti månad. Avgiften som är obligatorisk betalas till bankgiro nummer 5045-1459. Ange alltid fakturanummer och fastighetsbeteckningen vid betalning.

Samfälligheten erhåller statligt stöd för enskild väg, vilket innebär att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att bidraget ska utgå. Trafikverket gör kontinuerliga kontroller av vägens skick. För att hålla underhållskostnaderna nere genomför föreningens medlemmar vägstädning på  våren när snön smält. Klippning av dikesrenar, döda träd och överväxande grenar utmed vägen tas ner, häckar klipps samt rensning av diken och trummor är några av de åtgärder som görs vid den årliga vägstädningen.

Vägen som är drygt 1,3 km är också en populär sträcka för löpning under sommaren. På vintern hålls vägen plogad och sandad genom Peter Invanoffs försorg.

Om du har frågor, funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen, skriv ett mail till styrelsen@norrastavsudda.se

STADGAR:
Stadgar, vägen

Styrelsen informerar:
Protokoll vägen 2021
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE VÄG-21
Beslut: Utdebitering extraordinär kostnad för bryggprojektet, bil 1
Beslutsunderlag brygga 2020
Årsredovisning väg -20
Revisionsberättelse väg -20
Budget väg -21

Protokoll vägen 2020
Verksamhetsberättelse VÄG 19-20
Resultat- och balansräkning Väg 2019
Bokslut, resultatrapport Väg 201812

Mellanskärgårdens pärla