Kategoriarkiv: Vatten- och avloppsprojekt

Pelago – återbesök 14-15/8

Mats Johansson och jag kommer till Norra Stavsudda 14-15 augusti för att:
1. Ha en fördjupad dialog med piloterna som anmält sig den 2/8
2. Samla in vattenprover från de som anmält sig (och som tog del i Sheryl Åströms fältstudie)

Vattenflaskor kan hämtas på fredag kl 13-14 i tältet på ängen norr om Stavsudda Handel, alternativ lördag morgon kl 09-10 vid Stavsudda Handel. De ska lämnas in senast lördag kl 11 vid
Stavsudda Handel. Instruktioner meddelas då ni hämtar flaskorna.
Ska bli kul att ses igen!

Christian, som nås på christian.pleijel@varmdo.se,
tel +358-457-342 88 25
Mats nås på mats.johansson@ecoloop.se, tel +46-706-50 00 51

PELAGO – UPPFÖLJNING

Tack för ett bra möte
Ni stavsuddabor gjorde ett starkt avtryck i forskagruppen i söndags. 32 deltagare på ett möte på en ö som har 12 bofasta och 120 fritidsboende vittnar om ett starkt engagemang i vatten- och avloppsfrågorna.
Rapporten som vi bara hade med i 10 ex finns att hämta på Pelagos hemsida här https://www.pelago.nu/post/avloppssöndag-på-norra-stavsudda
Mats Johansson från Ecoloop och jag planerar att besöka er igen den 14 augusti för att ta vattenproverna. Då startar vi också upp dialogen med några av de 8 möjliga pilotprojekt som blev resultatet av söndagens avloppsmöte. Det är fastigheter som har anmält intresse för att samverka med varandra, med Pelago och med kommunen för att finna samfällda VA-lösningar. 
Vi återkommer inom kort med detaljer kring detta. 
Jag avslutar med en bild på en liten skylt nere vid handelsboden som illustrerar det tajta kretsloppet på ön. Den visar hur nära det är mellan täkt och toa, mellan in och ut, mellan rent och smutsigt vatten. Den påminner om att en vattentäkt är en gemensam resurs. Christian Pleijel
Bitr. projektledare
Pelagochristian.pleijel@varmdo.se
+46-8-570 470 15

Pelago – uppföljning av inventeringen

Ett stort tack till er stavsuddingar för ert fina, öppna och ärliga bemötande av oss forskare i detta viktiga projekt. Ingen ö med bara enskilda avlopp i Stockholms skärgård har blivit så noggrant inventerad, det kommer att ge er var och en kunskap om ert eget VA, det kommer att ge er kollektiv kunskap om det sammanlagda tillståndet på ön, och även ge kunskap till andra öar med liknande förhållanden. Tack!
På söndag eftermiddag berättar vi om vad vi har funnit. Programmet är så som det sitter uppe vid ångbåtsbryggan och affären. Obs att man ska föranmäla sig via SMS på tel 0738537020!
Vi berättar om inventeringen i stort och ger också enskild återkoppling till var och en. Vi föreslår hur man kan gå vidare och hur vi kan hjälpa till.
17 fastigheter har anmält intresse för att få sitt vatten analyserat, varvid vi av forskningsskäl betalar halva kostnaden och den fastighetsägaren halva kostnaden. Vi kommer att dela ut provflaskor och ge instruktioner. Insamling av vattenproverna sker sedan måndag morgon varefter de förs till ett laboratorium i Gustavsberg.
Norra Stavsudda är en del i en omfattande inventering vi gör i Värmdö skärgård. Nästa nummer av Tidningen Skärgården kommer att innehålla en artikel om den ”avloppsatlas” vi har gjort, som ni finner på https://www.pelago.nu/post/pelagos-avloppsatlas-fosforöverskott-och-ökad-risk-för-övergödning om ni vill veta mer.
Kom på mötet! Vi vill gärna prata med er!
Christian Pleijel Bitr ledare för projekt Pelago christian.pleijel@varmdo.se


Rabatterat vattenprov 2

Information till de fastigheter på Norra Stavsudda som haft kontakt med Sheryl och beställt vattenprov. (Eftersom alla inte har epost läggs informationen ut här på hemsidan).
Sheryl skriver:
”Vi tar prov från alla 16 kranar (vattenkvalité kan skilja sig på vägen p.g.a. ledningsrören så det är bra att ta prov på sitt egna vatten ur kran) och inte bara per brunn, för er som har gemensam brunn.
Ecoloop tar fakturan i första hand då den inte kunde delas upp. Sedan fakturerar Ecoloop de enskilda fastighetsägarna i efterhand.
Vad jag (Sheryl) behöver är då personuppgifter till dessa fastigheter. De kan själva skicka det till min mejl: sherylastrom@gmail.com
Det som bör stå med är:
Namn
Adress
Telefon nr
Med vänlig hälsning
Sheryl”

Rabatterat vattenprov

Vi har tidigare informerat om Sheryl och Pelago dvs ett utvecklingsprojekt kring hållbara vatten- och avloppslösningar.
På byalagets årsstämma informerade Sheryl om möjligheten för fastighetsägare på Norra Stavsudda att få vattenprov utfört till en reducerad kostnad. Hon fick in 13 intresseanmälan på mötet.
De som inte var på plats på mötet kan nu maila sin intresseanmälan direkt till sherylastrom@gmail.com och ange fastighetsbeteckning. OBS! Sheryl behöver svar senast måndag den 13/7 kl 09:00.
Det kemiska-och mikrobiologiska provet kostar normalt 1100 kr. Med rabatt och att forskningsprojektet står för halva priset gör att den totala kostnaden nu blir ca 415 kr per fastighet. (Projektet gäller enbart fastigheter på Norra Stavsudda).
Vi återkommer med ytterligare information kring logistik dvs utdelning av provrör och insamling av prover samt gemensam transport till Gustavsberg .

Pelago

Ni har säkert träffat Sheryl Åström. Hon är masterstudent från SLU i Uppsala och studerar mark, vatten och miljö. I sommar jobbar hon med ett utvecklingsprojekt (Pelago) om hållbara vatten- och avloppslösningar. Projektet utövar ingen kontroll.
Mer finns att läsa på bl a www.pelago.nu och i Stavsudda Bladet.
Sheryl befinner sig på ön under tre veckor och ska försöka komma i kontakt med så många som möjligt. Vi kommer att få ta del av den rapport som ska färdigställas och i den kommer det inte att framgå enskilda fastigheters tillstånd.