Pelago – vattenprover

Alla prover har nu analyserats och varje provlämnare kommer att få en egen, individuell återkoppling. I detta dokument får ni en samlad, generell bild av vattnets kvalitet på Norra Stavsudda. Projektet saknar e-mejl till några vilket framgår av dokumentet.