Alla inlägg av Sonja Jildenbäck

Vägunderhåll 29/10

Vid Trafikverkets inspektion hade de synpunkter på växtligheten kring vägen och i vägen. Se tidigare inlägg här på hemsidan.

Vägsamfällighetens styrelse föreslår därför att vi träffas vid affären
– lördagen den 29 oktober kl 10 – för att dela upp uppdraget.
Tag med något av följande; skottkärra, såg, grästrimmer, kratta, handluckrare /renshacka (långt eller kort skaft).

Eld över hav och land 29/10

Den 29 oktober firar vi in hösten och lugnet med ljus och värme.
Ta med något värmande att dricka och eventuell eldkorg med ved.
Vi samlas vid Waxholmsbryggan i skymningen och tänder våra eldar. Kanske någon vill ta ett bad och klättra ner i vattnet via räddningsstegen? Vi återkommer angående klockslaget för samlingen.
Välkomna önskar byalagets trivselkommitté

Inspektion av vägen

Den 11 augusti genomförde Trafikverket en inspektion av vägen på Norra Stavsudda. Nedanstående punkter togs upp i protokollet:
*Vi har högertrafik, skyltarna bör stå på höger sida förutom mötesplatsskyltar som syns från båda håll. (Varning för kaj)
*Viss röjning av vegetation till minst 2 m från vägkant inom vägområdet samt kvistning av träd till minst fri höjd 4,6 m över vägytan.
*Vägslänten kan vara 1:2 men bör inte vara tvärare, bakslänt kan vara 1:1,5 men flackare är att föredra.
*Försök nå ett dikesdjup på minst 40 cm men gärna djupare, se även över trummornas funktion.
*Rekommenderar ca 7 cm slitlagergrus för att en hyvel eller sladd ska kunna göra ett bra jobb med att få till skevning/ tvärfallet på vägen.
*Träräcket bör ni ses över dels sätta det så att mitten på räcket sitter ca 50 cm över vägbanan samt att ni byter ut träet som är dåligt.

Protokoll