Kontakt

Styrelsen för Byalaget och Vägsamfälligheten nås på mailadress: styrelsen@norrastavsudda.se. Skicka gärna din mailadress till oss så blir det enklare med information från oss framöver!

För att få kontakt med hemsidans administratör, kontakta Johan Ekroth på jekrothen@gmail.com. 

Styrelsen för både Byalaget och Vägsamfälligheten består av:

Linda Jobeus, Norra Stavsudda, ordförande
Elisabeth Trotzig Lundgren, Norra Stavsudda, sekreterare
Eva Steinvall, Lindholmen, ledamot
Martin Hellström Sagnér, Norra Stavsudda, suppleant
Johan Svahn, Kurstack, suppleant

Mellanskärgårdens pärla