Styrelsen informerar

Dags att betala 2024 medlemsavgift till Norra Stavsudda byalag!

Byalaget är en frivillig intresseförening som engagerar sig för trivsel och aktiviteter på ön.  Alla som bor eller besöker Stavsudda-skärgården kan bli medlemmar ochårsavgiften är 200 kr. Den betalas enklast via swish 1235078910 eller bankgironummer 5045-1079. Ange gärna att betalning avser ”medlemsavgift ”.

Byalaget och trivselkommittén ansvarar för midsommarfirande på Norra Stavsudda samt anordnar skärgårdsgympa och andra spännande aktiviteter som anslås på webbsidan, FB och på anslagstavlorna på ön.  Varje år arrangeras även Stavsuddadagen tillsammans med SIF där vi har loppis, kaffe- och korvförsäljning, auktion, vattentävling
och Bryggfest (endast för medlemmar).  

Vidare håller byalaget landskapet öppet genom att slå ängarna på Norra Stavsudda. Vill du bidra till drivmedel och underhåll av utrustning får du gärna sätta in valfri summa på byalagets swish 1235078910 eller bankgironummer 5045-1079. I båda fallen anges ”Öppna landskap”.
Byalaget håller även den gemensamma badstranden i gott skick samt underhåller vänthus, sophus, redskapsbod, samt betalar för sophämtning vid ångbåtsbryggan och badstranden och glasåtervinningen vid bryggan. Övriga donationer går bra att swisha och märk betalningen med ”övrig donation”.

Hälsningar Styrelsen & Trivselkommittén!