Ängar slagna

Nu har Per-Erik slagit Engströms och Oxelgrens ängar.
Vill du bidra med en slant till drivmedel och underhåll får du gärna sätta in en slant på byalagets bankgiro 5045-1079 eller swisha 1235078910. Ange då ”Öppna landskap”.