Kallelse till årsstämma 30/7

Vägsamfällighetens och byalagets kallelse och budget finns nu tillgängliga här på hemsidan under respektive meny.

Dessa kommer även att mejlas till alla medlemmar alternativt postas då mejladress saknas.