Valborgssamling

Vi samlas på Engströms äng kl 17 för att skåla och sjunga in våren.
Ingen eldning på grund av brandrisk.
Tag med något att dricka och ett glatt humör.