Tack alla medlemmar

Bryggan är som ni vet klar och lyser fint i mörkret. Styrelsen vill rikta ett stort tack till er alla då samtliga fastigheter nu har betalat den extra avgift som vi gemensamt beslutat om på årsmötet. Då bryggan har en viktig roll känns därför bra att kunna förmedla att projektet därmed är slutfört.