Grovsopor

Det var inte lätt att hålla avstånd vid dagens grovsopslämning. Dessutom hade många lämnat sina sopor en till två dagar i förväg. Detta gjorde att att hela bryggan var full redan innan båten anlände vilket försvårade logistiken att föra ombord allt. När den nya renoverade bryggan är på plats har styrelsen för avsikt att sätta upp regler för hur lång tid i förväg som soporna kan läggas på bryggan.