Pelago

Ni har säkert träffat Sheryl Åström. Hon är masterstudent från SLU i Uppsala och studerar mark, vatten och miljö. I sommar jobbar hon med ett utvecklingsprojekt (Pelago) om hållbara vatten- och avloppslösningar. Projektet utövar ingen kontroll.
Mer finns att läsa på bl a www.pelago.nu och i Stavsudda Bladet.
Sheryl befinner sig på ön under tre veckor och ska försöka komma i kontakt med så många som möjligt. Vi kommer att få ta del av den rapport som ska färdigställas och i den kommer det inte att framgå enskilda fastigheters tillstånd.