Öppna landskap

Nu är Engströms äng slagen med Byalagets betesputs/slaghack.
Vill du sponsra öppna landskap (drivmedel och underhåll) får du gärna sätta in valfri summa på Byalagets bankgironummer
5045-1079 och ange ”Öppna landskap”.