Tidigarelagt årsmöte 4/7

Styrelsen har nu beslutat att träffa avtal med en av fem entreprenörer för upprustning av vår trafikantbrygga. Enligt planen startar arbetet vecka 36 och skall sedan pågå till vecka 46, då förhoppningsvis allt ska vara klart.
Kallelser och resultat- och balansräkningar för Vägsamfällighet och Byalag har skickats till alla medlemmar via e-post eller vanlig post. Liksom ett beslutsunderlag för finansiering av upprustningen. Där beskrivs olika betalningsalternativ som stämman behöver ta ställning till. Vi vill därför att så många som möjligt deltar på mötet.
Beslutsunderlag
Övriga skickade dokument ligger här på webb-sida under meny ”Vägsamfälligheten” respektive ”Byalaget”.