Info Waxholmsbryggan

Förfrågningsunderlag har skickats ut till minst fyra projektörer som grund till den renovering som behöver göras av trafikantbryggan. När vi vet kostnaden för projekteringen kommer vi att söka bidrag för att slippa använda alla vägsamfällighetens tillgångar.