Styrelsen informerar

Vi vill påminna om inbetalning av årsavgift till Norra Stavsudda byalag. Avgiften är 100 kr och betalas på bankgironummer
5045-1079.
Byalaget är en frivillig intresseförening som engagerar sig för trivsel och aktiviteter på ön.  Alla som är boende i Stavsuddaskärgården kan bli medlemmar och bidrar då bl a  till att vi kan anordna det traditionsenliga midsommarfirandet och  Stavsuddadagen.