Styrelsen informerar

Besiktningen av Norra Stavsuddas Waxholmsbrygga är nu genomförd av företaget Betong och Stålteknik. Det har visat sig att omfattande reparationer behöver göras på bryggan. Enligt företaget föreligger ingen risk med att använda bryggan.

Styrelsen undersöker nu vilka möjligheter det finns att få bidrag till projektering och själva reparationsarbetet.