Vägsamfälligheten

Välkommen till Norra Stavsudda vägsamfällighetförening

Föreningen bildades 1969 genom en Lantmäteriförrättning för enskild väg. Samtidigt gick föreningen för ångbåtsbryggan samman med vägföreningen och ångbåtsbryggan med vänthus stod klar 1970.

Totalt ingår ett hundratal fastigheter i samfälligheten, se nedan för sammanställning över vilka fastigheter som ingår. Alla dessa betalar en årlig avgift som från och med 2022 uppgår till 500 kronor per andel för boende på huvudön och 300 kronor per andel för boende på kringliggande öar.
Fakturor för årsavgift 2023 kommer att skickas ut till alla medlemmar under hösten. Avgiften som är obligatorisk betalas till bankgironummer 5045-1459 eller swishnummer 1236509822. Ange alltid fakturanummer och fastighetsbeteckningen vid betalning.

Samfälligheten erhåller statligt stöd för enskild väg, vilket innebär att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att bidraget ska utgå. Trafikverket gör kontinuerliga kontroller av vägens skick. För att hålla underhållskostnaderna nere genomför föreningens medlemmar vägstädning på  våren när snön smält. Klippning av dikesrenar, döda träd och överväxande grenar utmed vägen tas ner, häckar klipps samt rensning av diken och trummor är några av de åtgärder som görs vid den årliga vägstädningen.

Vägen som är drygt 1,3 km är också en populär sträcka för löpning under sommaren. På vintern hålls vägen plogad och sandad genom Peter Invanoffs försorg.

Om du har frågor, funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen, skriv ett mail till styrelsen@norrastavsudda.se

STADGAR:
Stadgar, vägen

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE VÄG-23
Protokoll vägen 2023
Årsredovisning väg -22
Revisionsberättelse väg -22
Budget väg -23
Beslut 2020: Utdebitering extraordinär kostnad för bryggprojektet, bil 1
Beslutsunderlag brygga 2020

Årsredovisning Norra Stavsudda vägsamfällighet 2023

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE VÄG-24

Mellanskärgårdens pärla