Byalaget

Välkommen till Norra Stavsudda byalag

Byalaget är en frivillig intresseförening som engagerar sig för trivsel och aktiviteter på ön. Alla som är boende i Stavsuddaskärgården kan bli medlemmar och årsavgiften är 100 kr och den betalas enklast via bankgironummer 5045-1079.

Byalaget ansvarar för Midsommarfirande på Norra Stavsudda och arrangerar Stavsuddadagen tillsammans med SIF med bl a loppis och auktion till förmån för Östersjön samt eventuell kvällsaktivitet.
Vidare håller byalaget landskapet öppet genom att slå ängarna på Norra Stavsudda. Vill du bidra till drivmedel och underhåll  av utrustning får du gärna sätta in valfri summa på byalagets bankgironummer 5045-1079 eller swish 1236509822. I båda fallen anges ”Öppna landskap”.
Byalaget håller även den gemensamma badstranden i gott skick  samt underhåller sophus, redskapsbod, soptunna, vänthus och glasåtervinning vid bryggan.

Om du har frågor, funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen, skriv ett mail till styrelsen@norrastavsudda.se

Info 2019

Styrelsen informerar
Protokoll Byalaget 2020
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE-byalag 20
Resultat- och balansräkning byalag -19
Verksamhetsberättelse byalag 19-20

Verksamhetsberättelse byalag 18-19
Bokslut, balansrapport byalag 201812 
Bokslut, resultatrapport byalag 201812

Mellanskärgårdens pärla