Byalaget

Välkommen till Norra Stavsudda byalag

Byalaget är en frivillig intresseförening som engagerar sig för trivsel och aktiviteter på ön.  Alla som bor eller besöker Stavsudda-skärgården kan bli medlemmar och årsavgiften är 200 kr. Den betalas enklast via bankgironummer 5045-1079 eller swish 1235078910.

Byalaget och trivselkommittén ansvarar för midsommarfirande på Norra Stavsudda samt anordnar skärgårdsgympa och andra trivselaktiviteter.  Varje år arrangeras även Stavsuddadagen tillsammans med SIF där vi har loppis, kaffe- och korvförsäljning, auktion och eventuell kvällsaktivitet.
Vidare håller byalaget landskapet öppet genom att slå ängarna på Norra Stavsudda. Vill du bidra till drivmedel och underhåll  av utrustning får du gärna sätta in valfri summa på byalagets bankgironummer 5045-1079 eller swish 1235078910. I båda fallen anges ”Öppna landskap”.
Byalaget håller även den gemensamma badstranden i gott skick  samt underhåller sophus, redskapsbod, soptunna, vänthus och glasåtervinning vid bryggan.

Om du har frågor, funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen, skriv ett mail till styrelsen@norrastavsudda.se 
I trivselkommittén ingår:
Sonja Jildenbäck, sammankallande
Jonna Rylander
Jenny Hebel
Lisa Högman
Jessica Wetterborg

Styrelsen informerar:
Protokoll Byalaget 2023
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE-byalag 23
Årsredovisning byalag -22
Revisionsberättelse byalag -22
Budget byalag  23-24

Mellanskärgårdens pärla