Kontakt

Styrelsen för Byalaget och Vägsamfälligheten nås på mailadress: styrelsen@norrastavsudda.se. Skicka gärna din mailadress till oss så blir det enklare med information från oss framöver!

Styrelsen för både Byalaget och Vägsamfälligheten består av:

Per-Erik Johansson, Norra Stavsudda, ordförande
Elisabeth Trotzig Lundgren, Norra Stavsudda, sekreterare
Fredrik Gren, Lindholmen, ledamot
Jon Sindeman, Lindholmen, suppleant
Johan Svahn, Kurstack, suppleant

Mellanskärgårdens pärla