Kategoriarkiv: Byalaget

PELAGO – UPPFÖLJNING

Tack för ett bra möte
Ni stavsuddabor gjorde ett starkt avtryck i forskagruppen i söndags. 32 deltagare på ett möte på en ö som har 12 bofasta och 120 fritidsboende vittnar om ett starkt engagemang i vatten- och avloppsfrågorna.
Rapporten som vi bara hade med i 10 ex finns att hämta på Pelagos hemsida här https://www.pelago.nu/post/avloppssöndag-på-norra-stavsudda
Mats Johansson från Ecoloop och jag planerar att besöka er igen den 14 augusti för att ta vattenproverna. Då startar vi också upp dialogen med några av de 8 möjliga pilotprojekt som blev resultatet av söndagens avloppsmöte. Det är fastigheter som har anmält intresse för att samverka med varandra, med Pelago och med kommunen för att finna samfällda VA-lösningar. 
Vi återkommer inom kort med detaljer kring detta. 
Jag avslutar med en bild på en liten skylt nere vid handelsboden som illustrerar det tajta kretsloppet på ön. Den visar hur nära det är mellan täkt och toa, mellan in och ut, mellan rent och smutsigt vatten. Den påminner om att en vattentäkt är en gemensam resurs. Christian Pleijel
Bitr. projektledare
Pelagochristian.pleijel@varmdo.se
+46-8-570 470 15

Öppna landskap

Nu är alla ängar slagna och vi tackar de som klippt samt Mats och Ove på Anderssons varv som sponsrat oss genom att låna ut sin fyrhjuling utan kostnad.
Vill du också sponsra öppna landskap (drivmedel och underhåll av slaghacken) får du gärna sätta in valfri summa på Byalagets bankgironummer 5045-1079 och ange ”Öppna landskap”.

Kajakpaddling

Vid årets första kajakpaddling delade man upp sig i två grupper.
Dels en vanare grupp med Susanne som ledare och dels en nybörjargrupp som Anna-Karin tog hand om med hjälp av Britt-Marie. Första paddlingsturen gick runt ön.
Torsdagarna den 23 och 30 juli har du möjlighet att hänga med oavsett om du var med idag eller inte.
Samling kl 09.30 vid strandremsan till vänster om badstranden på Norra Stavsudda.

Rabatterat vattenprov 2

Information till de fastigheter på Norra Stavsudda som haft kontakt med Sheryl och beställt vattenprov. (Eftersom alla inte har epost läggs informationen ut här på hemsidan).
Sheryl skriver:
”Vi tar prov från alla 16 kranar (vattenkvalité kan skilja sig på vägen p.g.a. ledningsrören så det är bra att ta prov på sitt egna vatten ur kran) och inte bara per brunn, för er som har gemensam brunn.
Ecoloop tar fakturan i första hand då den inte kunde delas upp. Sedan fakturerar Ecoloop de enskilda fastighetsägarna i efterhand.
Vad jag (Sheryl) behöver är då personuppgifter till dessa fastigheter. De kan själva skicka det till min mejl: sherylastrom@gmail.com
Det som bör stå med är:
Namn
Adress
Telefon nr
Med vänlig hälsning
Sheryl”

Rabatterat vattenprov

Vi har tidigare informerat om Sheryl och Pelago dvs ett utvecklingsprojekt kring hållbara vatten- och avloppslösningar.
På byalagets årsstämma informerade Sheryl om möjligheten för fastighetsägare på Norra Stavsudda att få vattenprov utfört till en reducerad kostnad. Hon fick in 13 intresseanmälan på mötet.
De som inte var på plats på mötet kan nu maila sin intresseanmälan direkt till sherylastrom@gmail.com och ange fastighetsbeteckning. OBS! Sheryl behöver svar senast måndag den 13/7 kl 09:00.
Det kemiska-och mikrobiologiska provet kostar normalt 1100 kr. Med rabatt och att forskningsprojektet står för halva priset gör att den totala kostnaden nu blir ca 415 kr per fastighet. (Projektet gäller enbart fastigheter på Norra Stavsudda).
Vi återkommer med ytterligare information kring logistik dvs utdelning av provrör och insamling av prover samt gemensam transport till Gustavsberg .

Kajakpaddling

Ni har väl inte missat att vi kan paddla kajak tillsammans med Anna-Carin Lagerström under följande torsdagar i juli; 16, 23 och 30. Samling 9.30 med avfärd kl 10. Tillbaka senast kl 12.
Det är gratis att delta. 
Samling vid strandremsan till vänster om badstanden. Ta med egen eller hyrd kajak. Mer info finns i Stavsudda Bladet