Inspektion av vägen

Den 11 augusti genomförde Trafikverket en inspektion av vägen på Norra Stavsudda. Nedanstående punkter togs upp i protokollet:
*Vi har högertrafik, skyltarna bör stå på höger sida förutom mötesplatsskyltar som syns från båda håll. (Varning för kaj)
*Viss röjning av vegetation till minst 2 m från vägkant inom vägområdet samt kvistning av träd till minst fri höjd 4,6 m över vägytan.
*Vägslänten kan vara 1:2 men bör inte vara tvärare, bakslänt kan vara 1:1,5 men flackare är att föredra.
*Försök nå ett dikesdjup på minst 40 cm men gärna djupare, se även över trummornas funktion.
*Rekommenderar ca 7 cm slitlagergrus för att en hyvel eller sladd ska kunna göra ett bra jobb med att få till skevning/ tvärfallet på vägen.
*Träräcket bör ni ses över dels sätta det så att mitten på räcket sitter ca 50 cm över vägbanan samt att ni byter ut träet som är dåligt.

Protokoll