Byalagets slaghack

Slaghacken slår/klipper och hackar sönder gräset med hjälp av en roterande vals som har ett antal knivar monterade.
Valsen drivs av en motor via drivremmar. Fördelen är att hacken slår/klipper både gräs, sly och buskar.
På bilden ser ni Sven som just tankat upp fyrhjuling och slaghack.
Som alla maskiner behöver slaghacken underhåll och årlig service. Dessutom krävs inköp av reservdelar p g a slitage.
Då slaghacken ägs av Norra Stavsuddas byalag får du gärna bidra med en slant till drivmedel och underhåll.
Byalagets bankgiro 5045-1079 eller swish 1235078910.
Ange ”Öppna landskap”.