Info från årsmötet

Styrelsen redogjorde för renoveringen av trafikantbryggan och vad det innebär ekonomiskt för vägsamfällighetens medlemmar.
Samfälligheten har fått drygt 70% i bidrag från Trafikverket och har därför kunnat återbetala stora delar av lånet som togs upp för att finansiera bryggrenoveringen. Återstående belopp beslutades att utdebiteras medlemmarna med ett belopp om 11 000 kronor per medlem i enlighet med presenterad debiteringslängd på årsmötet, att betalas senast den sista september 2021. 
Fakturor kommer att skickas ut under augusti per mail till alla medlemmar eller per post till de som inte lämnat mailadress. 
Mer info om bryggprojektet finns i årsmötesprotokollet under meny ”Vägsamfälligheten”.