Upprustning av trafikantbryggan

På tisdag den 18 augusti påbörjar vår entreprenör, Sjöliv Commercial AB, utläggningen av den provisoriska trafikantbryggan. Den kommer att läggas antingen vid den lägre besöksbryggan (som demonteras) till höger om Waxholmsbryggan (sett från vattnet) eller till vänster om Waxholmsbryggan. Se bildförslag. Beslut kommer att tas på plats.
Under vecka 35 hoppas sedan Sjöliv att Waxholmsbolaget ska kunna besiktiga den provisoriska bryggan vilket gör att de kan påbörja sin etablering av den ordinarie trafikantbryggan fr o m vecka 36 och tio veckor framåt.