Rabatterat vattenprov

Vi har tidigare informerat om Sheryl och Pelago dvs ett utvecklingsprojekt kring hållbara vatten- och avloppslösningar.
På byalagets årsstämma informerade Sheryl om möjligheten för fastighetsägare på Norra Stavsudda att få vattenprov utfört till en reducerad kostnad. Hon fick in 13 intresseanmälan på mötet.
De som inte var på plats på mötet kan nu maila sin intresseanmälan direkt till sherylastrom@gmail.com och ange fastighetsbeteckning. OBS! Sheryl behöver svar senast måndag den 13/7 kl 09:00.
Det kemiska-och mikrobiologiska provet kostar normalt 1100 kr. Med rabatt och att forskningsprojektet står för halva priset gör att den totala kostnaden nu blir ca 415 kr per fastighet. (Projektet gäller enbart fastigheter på Norra Stavsudda).
Vi återkommer med ytterligare information kring logistik dvs utdelning av provrör och insamling av prover samt gemensam transport till Gustavsberg .