Om olyckan är framme


SOS Alarm har släppt en ny app som ska göra det enklare för oss och för räddningspersonalen. Den som ringer 112 via appen skickar automatiskt över sin GPS-position till SOS Alarm och på så sätt blir det lättare att hitta skadade och sjuka personer.