Styrelsen informerar

Nu finns årsmötes protokoll på plats under ”flikarna”
VÄGSAMFÄLLIGHETEN och BYALAGET.
Fakturor för vägsamfälligheten kommer att skickas ut i början av september månad.  Skicka gärna info om din mailadress till
styrelsen@norrastavsudda.se om du inte redan gjort det.

Inbetalning till byalaget görs på eget bankgiro nummer.