På gång

Årsmöte i vägföreningen och byalag
Lördag 28 juli kl 13.00, plats: i tältet på strandängen bortom affären.

Sommargympa
Under sommaren kommer det bli sommargympa på Midsommarängen, för mer info se aktivitetsschemat nedan.

Välkomna
Styrelsen

Aktivitetsprogram sommar-18

Mellanskärgårdens pärla