Info Waxholmsbryggan

Som vi informerat om tidigare  har det visat sig att omfattande reparationer behöver göras på Norra Stavsuddas Waxholmsbrygga.
En besiktning genomfördes hösten 2018 och nu i maj kommer en borrning att göras i bryggan för att konstatera hur långt det är till fast berg. Detta kommer i sin tur att påverka reparationskostnaden.
Därefter behövs en projektbeskrivning som kan utgöra underlag för den offentliga upphandlingen. 
Nästa styrelsemöte hålls den 1 juni. Göran Lagerström från Karsholmen deltar som adjungerande i frågan.

Styrelsen