”Varning” för bagge i Brisius hage

Från 8 augusti till 14 september går baggen Joker med fåren som håller landskapet öppet på Brisius mark. 
”När baggen går i en betäckningsgrupp ska man inte störa. Om man ens ska gå in i en hage med en bagge som går bland tackor så ska man lämna bra med utrymme till tackorna och baggen så att han inte känner sig hotad. Hamnar man i en situation när man ser fåren ska man ta en lång loop runt. Och gå absolut inte igenom flocken i alla fall. Då kan baggen uppleva det som hotfullt och då kommer han försvara sina tjejer.”