Hjälp med bakning?

Byalaget kommer att sälja kaffe med dopp fr o m kl 12 på ängen bakom affären. Har du möjlighet att baka något och skänka till oss är vi evigt tacksamma?
Intäkterna går bl a till inköp i samband med midsommarfirandet och till drivmedel/maskinunderhåll för att hålla öppna landskap.